JIKA - Olomoucke dobrovolnicke centrum
Chcete se stat dobrovolnikem?
Motto:
"Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí za to."
Goethe
Hlavní stránka
Kontakty
Kodex dobrovolníka
Formuláře
Stanovy
Akreditace
Výroční zpráva
Fotoalbum
Informace
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy
Dnes je:
Neděle
27. 9. 2020
Svátek má:
Jonáš

Máme pro vás připraveny nové www stránky.
Tato verze již nebude aktualizována.
Nastavte si prosím záložky na: http://www.jikadobrovol.cz.

Výroční zpráva 2010 * Výroční zpráva 2009 * Výroční zpráva 2008 * Výroční zpráva 2007 * Výroční zpráva 2006 * Výroční zpráva 2005

I. Zpráva o činnosti z roku 2005

Naše DC aktivně pracuje od května 2005 a od té doby vykonalo mnoho užitečné práce. Po vyřešení všech administrativních záležitostí jsme začali postupně s činností v Domově pro matky s dětmi, Azylovém domě pro muže, dále u seniorů, kde si mnoho našich dobrovolníků vyzkoušelo, co taková práce obnáší.

V průběhu času jsme navázali a ve většině případů již pracujeme s 13 organizacemi olomouckého regionu.

V roce 2005 jsme podali 2 projekty, Radniční listy nám nabídly možnost prezentace našeho DC. Byly navrženy a vyrobeny propagační letáky, logo a zaktivovali jsme webové stránky.

Proběhla setkání s řadou jiných dobrovolnických center, dále např. s PdF UP, Vyšší odbornou školou sociální Caritas, kde byla dohodnuta spolupráce.

Zúčastnili jsme se mnoha konferencí s tématikou DC, stali jsme se členy Koalice DC při Hestii - národním dobrovolnickém centru. Zorganizovali jsme sportovní klání s účastí klientů nízkoprahových zařízení města.

Začali jsme hledat prostory pro důstojné zázemí DC, které by byly co možná nejpřístupnější všem.

Jiří Lang


II. Finanční zpráva

Příjmy:
z členských příspěvků 1250,- Kč
osobní vklady 818,- Kč
Celkem: 2.068,- Kč
na účet převedeno 500,- Kč
Výdaje:
propagace 468,- Kč
provoz náklady 479,- Kč
publikace - nákup 510,- Kč
vedení účtu 8,- Kč
Celkem 1.465,- Kč

III. ÚVOD

Vážení přátelé,

nastala chvíle, kdy se máme pokusit o zhodnocení uplynulého roku, který pro naše nově vzniklé občanské sdružení znamenal velmi mnoho.

Myšlenka na otevření dobrovolnického centra v Olomouci vznikla na podzim roku 2004 a 3. května 2005 z rozhodnutí MV ČR se konstituovalo občanské sdružení "JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum".

Dobrovolná činnost je stará jako lidstvo samo a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti. Cílem dobrovolnických center je metodická podpora organizací spolupracujících s dobrovolníky. Patří do něj zejména výběr, výcvik a supervize dobrovolníků, dále výcvik a supervize koordinátorů dobrovolníků, supervize organizací z hlediska dobrovolnictví, vydávání odborných publikací, pořádání seminářů a poradenství.

Dobrovolnická centra také zajišťují propagaci dobrovolnictví, vedení databází dobrovolníků i organizací s dobrovolníky spolupracujícími.

Jsme přesvědčení, že minulý rok byl pro nás rokem zlomovým k nastartování nového období v kladném slova smyslu.

Děkujeme všem, kteří nám v našem úsilí pomáhají a spolupracují s námi, zejména dobrovolníkům, bez kterých by tato práce neměla smysl. Přáli bychom si, aby ti, kteří chtějí dobrovolně pomáhat věděli, že si jejich práce velmi vážíme a budeme je i nadále podporovat a pomáhat jim v jejich činnosti.

Katrin Křupková


VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace:
"JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum"
Adresa pro písemný styk:
Rooseveltova 84, 779 00 Olomouc
IČO: 269 97 932
Bankovní spojení a číslo účtu:
ČSOB - pobočka v Olomouci č.199 288 127/0300
Registrace MV ČR: 3.5.2005
Číslo registrace: VS / 1 - 1/ 60735/05 - R

Právní forma a typ organizace:
právnická osoba - občanské sdružení
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
www stránky: http://jikadobrovol.wz.cz

Člen Koalice dobrovolnických center při HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, Na Poříčí 12, Praha 1

Předseda sdružení: Mgr. Katrin Křupková
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
Organizační ředitel: Jiří Lang
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz

Verze k tisku

webdesign:krupkaj © jika Olomouc 2006 - 2020