JIKA - Olomoucke dobrovolnicke centrum
Chcete se stat dobrovolnikem?
Motto:
"Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí za to."
Goethe
Hlavní stránka
Kontakty
Kodex dobrovolníka
Formuláře
Stanovy
Akreditace
Výroční zpráva
Fotoalbum
Informace
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy
Dnes je:
Pondělí
23. 9. 2019
Svátek má:
Berta

Máme pro vás připraveny nové www stránky.
Tato verze již nebude aktualizována.
Nastavte si prosím záložky na: http://www.jikadobrovol.cz.

Výroční zpráva 2010 * Výroční zpráva 2009 * Výroční zpráva 2008 * Výroční zpráva 2007 * Výroční zpráva 2006 * Výroční zpráva 2005

Pár slov na úvod

Vážení přátelé,

již další rok předkládáme výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení "JIKA - Olomouckého dobrovolnického centra". Současně je to i místo pro zamyšlení nad tím, jestli to, co jsme si vytýčili, se nám daří plnit. Zcela na začátku bylo mnoho plánů a ideálů, které se jen velmi zvolna začínají naplňovat.

Prvotní problémy byly překonány, stanovy a jiné legislativní kroky učiněny. Průběžně pracujeme na projektech, jejichž cílem je zajištění finančních prostředků potřebných k zajištění základního profesionálního zabezpečení chodu dobrovolnického centra, protože s nárůstem zájmu o dobrovolnickou činnost nejen ze strany dobrovolníků, ale i přijímajících organizací je toto největším problémem.

V současné době máme v evidenci téměř 60 dobrovolníků a 18 přijímajících organizací, bylo odpracováno více než 700 hodin při dobrovolnické činnosti. Vedle dlouhodobé práce a jednorázových akcí jsme se aktivně zapojili do přípravy a realizace Komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci hned ve třech pracovních skupinách (senioři, občané v přechodné krizi a drogově závislí), pracujeme na přípravě akreditace dobrovolnických programů, dále spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci na společném projektu.

Pro dobrovolníky připravujeme vzdělávací akce, besedy na školách a povinné supervize, které vedou odborní pracovníci.

Činnost dobrovolnického centra můžeme realizovat pouze tehdy, pokud bude podporována. Finanční prostředky jsou potřebné právě pro organizaci uvedených akcí a supervizí a také na pojištění dobrovolníků. Proto podáváme řadu projektů a jsme vděčni i za dary, které na provoz dostáváme. Jsme rádi, že Statutární město Olomouc nám již podruhé poskytlo finanční dotaci v rámci veřejné podpory ve výši 20.000,-Kč.

Věříme, že i nadále bude činnost dobrovolnického centra vnímána jako potřebná služba pro občany a dostane se do povědomí všech potřebných. Děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím, Městu Olomouc a přátelům, kteří nás v naší práci podporují.

Mgr. Katrin Křupková - předsedkyně správní rady
Jiří Lang - výkonný ředitel

Finanční zpráva

Příjmy:
grant 20.000,- Kč
členské příspěvky 1.150,- Kč
zúčtování kladných úroků 78,49,- Kč
Celkem: 21.228,49 Kč
na účet převedeno 500,- Kč
Výdaje:
provozní režie 738,- Kč
nákup PC 19.920,- Kč
Celkem 20.65,- Kč
Závazky 0,- Kč

Počty odpracovaných dobrovolnických hodin

rok dobrovolníci jednorázové akce členové občanského sdružení celkem
2005 169 6 162 337
2006 282 80 359 721

Verze k tisku

webdesign:krupkaj © jika Olomouc 2006 - 2019