JIKA - Olomoucke dobrovolnicke centrum
Chcete se stat dobrovolnikem?
Motto:
"Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí za to."
Goethe
Hlavní stránka
Kontakty
Kodex dobrovolníka
Formuláře
Stanovy
Akreditace
Výroční zpráva
Fotoalbum
Informace
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy
Dnes je:
Pondělí
23. 9. 2019
Svátek má:
Berta

Máme pro vás připraveny nové www stránky.
Tato verze již nebude aktualizována.
Nastavte si prosím záložky na: http://www.jikadobrovol.cz.

Výroční zpráva 2010 * Výroční zpráva 2009 * Výroční zpráva 2008 * Výroční zpráva 2007 * Výroční zpráva 2006 * Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva za rok 2008

Poslání dobrovolnického centra

Základním cílem je zejména podpora a propagace myšlenky dobrovolnictví jak mezi členy občanského sdružení "Jika - Olomouckého dobrovolnického centra", kteří se mohou angažovat jako dobrovolníci v organizacích využívajících dobrovolné činnosti, tak mezi občany, nevládními, neziskovými a rozpočtovými organizacemi, tak mezi zástupci státní správy a samosprávy.

Dobrovolnická centra vytváří a nabízí zázemí dobrovolníkům, propagují dobrovolnictví jako přirozenou součást života společnosti a rozšiřují nabídku sociálních služeb o cílové dobrovolnické programy a akce.

Vážení přátelé,

stejně jako každým rokem, tak i letos Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení JIKA - Olomouckého dobrovolnického centra, ve které shrneme to, co se nám podařilo a to co stojí ještě před námi.

Rok 2008 byl pro naši neziskovou organizaci o to složitější, protože se nám podařilo na celý rok naší práce získat pouze 10.000,-Kč od SmOl, což zásadním způsobem ohrozilo výkon dobrovolnické služby.

Světlou stránkou však zůstává ta skutečnost, že i nadále naší dobrovolníci spolupracují s Domovem pro ženy a matky s dětmi SmOl, kde s velkým ohlasem pracují a pomáhají dětem se sociálně slabých rodin, organizují pro ně i další setkání, která se velmi pozitivně odrážejí ve vnímání jak rodičů,tak zejména dětí.

Naši dobrovolníci pracují stejně jako v minulých letech se seniory z Denního centra sociálních služeb v Olomouci, tyto také navštěvují v jejich rodinném prostředí, kde působí jako společníci. Dále pracují v Domově důchodců Prostějov, p.o. a v dalších zařízeních - např. Internet poradna, Klub seniorů na Polské ul, ProVás,o.s.

Nově se začíná úspěšně rozvíjet spolupráce s Vojenskou nemocnicí v Olomouci, kde naši dobrovolníci působí jako společníci u veteránů z druhé světové války a pacientů na LDN.

V současné době máme v evidenci 42 dobrovolníků , kteří pracují v 9-ti přijímajících organizacích.

Bylo odpracováno celkem 905, 5 hod pro 322 klientů (opakované i jednorázové akce).

Vedle dlouhodobé práce a jednorázových akcí jsme zapojeni do přípravy a realizace Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce i Prostějova v několika pracovních skupinách. Pracujeme na přípravě akreditace dobrovolnických programů, dále spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Pro dobrovolníky stejně jako v minulých letech připravujeme vzdělávací akce, supervize apod.

Dobrovolnické centrum může fungovat pouze za předpokladu, že bude finančně podporováno ( technické zázemí centra, pojištění dobrovolníků, zaplacení povinných supervizích setkání, provozní náklady apod.). Je třeba si uvědomit, práce dobrovolníků je dobrovolná a tudíž bez nároku na jakoukoliv odměnu. Jedním z našich budoucích cílů je získání finančních prostředků na mzdové náklady pro profesionální vedení centra.

Děkujeme touto cestou Statutárnímu městu Olomouc za poskytnutí finanční dotace v rámci Veřejné podpory ve výši 10.000,- Kč.

Věříme, že i nadále bude činnost dobrovolnického centra vnímána jako potřebná služba pro občany a dostane se i do podvědomí všech potřebných.

Děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím, Městu Olomouc a přátelům, kteří nás v naší práci podporují.

Mgr. Katrin Křupková - předs. spr .rady
Mgr. Jiří Lang - ředitel DC

II.Finanční zpráva

Finanční zpráva

Příjmy:
Grant SmOl 10.000,- Kč
členské příspěvky 550,- Kč
zúčtování kladných úroků 33,22 Kč
Celkem: 10.583,22 Kč
2.148,70 Kč
Zůstatek pokladna 761,50 Kč
Výdaje:
provozní režie 8.895,- Kč
Výsledek hospodaření 1.688,22 Kč
Celkem 8.895,- Kč
Závazky 0,- Kč

Počty odpracovaných dobrovolnických hodin

rok dobrovolníci jednorázové akce členové občanského sdružení celkem
2005 169 6 162 337
2006 282 80 359 721
2007 349 254 515 1118
2008 278,75 112 515 905,5

III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace:
"JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum", o.s.
Adresa pro písemný styk:
Rooseveltova 84, 779 00 Olomouc
IČO: 269 97 932
Bankovní spojení a číslo účtu:
ČSOB - pobočka v Olomouci č.199 288 127/0300
Registrace MV ČR: 3.5.2005
Číslo registrace: VS / 1 - 1/ 60735/05 - R

Právní forma a typ organizace:
právnická osoba - občanské sdružení
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
www stránky: jikadobrovol.wz.cz

Člen Koalice dobrovolnických center při HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, Na Poříčí 12, Praha 1

Předseda sdružení: Mgr. Katrin Křupková
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
Organizační ředitel: Mgr. Jiří Lang
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz

Verze k tisku

webdesign:krupkaj © jika Olomouc 2006 - 2019