JIKA - Olomoucke dobrovolnicke centrum
Chcete se stat dobrovolnikem?
Motto:
"Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí za to."
Goethe
Hlavní stránka
Kontakty
Kodex dobrovolníka
Formuláře
Stanovy
Akreditace
Výroční zpráva
Fotoalbum
Informace
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy
Dnes je:
Pondělí
23. 9. 2019
Svátek má:
Berta

Máme pro vás připraveny nové www stránky.
Tato verze již nebude aktualizována.
Nastavte si prosím záložky na: http://www.jikadobrovol.cz.

Výroční zpráva 2010 * Výroční zpráva 2009 * Výroční zpráva 2008 * Výroční zpráva 2007 * Výroční zpráva 2006 * Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva za rok 2009

ÚVOD

Vážení přátelé,

vítejte při čtení naší výroční zprávy za rok 2009. Naše dobrovolnické centrum se během tohoto roku vedle běžné dobrovolnické činnosti více zaměřila na šíření myšlenky dobrovolnictví a jeho podpory na středních a vysokých školách v Olomouci při svých prezentacích.

Čím dál více se práce centra a dobrovolníků začala zaměřovat na práci v přijímajících organizacích sociálního a zdravotního charakteru. Jako velký úspěch považujeme získání akreditace Ministerstva vnitra ČR pro dobrovolníky v nemocnicích. Díky této akreditaci můžeme spolupracovat také s nezaměstnanými v regionu.

Práce centra spočívala také v zajišťování finančních prostředků pro činnost - bylo podáno několik projektů, ale finance jsme získali jen od Magistrátu města Olomouce ve výši 10.000,-Kč. V tomto roce jsme pokračovali v účasti na vytváření Komunitního plánu sociálních služeb Olomouce.

Vše, co bylo učiněno, by se ale nemohlo podařit bez práce našich dobrovolníků a příznivců, kterým bychom chtěli touto cestou také poděkovat - za jejich práci, přízeň a zejména za snahu nezištné pomoci druhým.

Mgr. Katrin Křupková
předs. spr. rady

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Vážení čtenáři,

pět let činnosti našeho dobrovolnického centra uběhlo a my se ohlížíme, co všechno zůstalo za námi, kde všude naše činnost zanechala alespoň něco pozitivního a tedy, kde všude naše občanské sdružení pomohlo potřebným.

Naše činnost je prioritně zaměřena k těm občanům, kteří patří ke skupině nejohroženějších, a to od dětí předškolního a školního věku, přes nezaměstnané, nemocné až k seniorům.

Pomáháme převážně dětem ze sociálně slabých rodin, kde naši dobrovolníci fungují jako kamarádi při trávení volného času, doučování a plnění školních povinností, jako organizátoři společných setkání s různou tématikou apod. Těmto dětem nabízíme to, co se jim ze strany rodičů nedostává, ale ony to potřebují ke svému životu, aby se mohly rozvíjet a cítit se spokojeně.

Zpětnou vazbou bývá dětské nadšení, v některých případech i dopisy adresované novým kamarádům - dobrovolníkům, v neposlední řadě překvapení a mnohdy i poučení rodičů dětí.

Další naší cílovou skupinou jsou senioři. Jak předsedkyně občanského sdružení, tak i já jsme v minulých letech pracovali v domově pro seniory, kde jsme poznali jejich život a známe tedy potřeby a starosti, které tuto skupinu provázejí. Domovy pro seniory nenahrazují a ani nemohou nahradit vlastní domov, který senioři opouštějí z různých důvodů.

Dochází zde tedy k sociální deprivaci a tady vzniká velký prostor pro dobrovolníky, kteří nabízejí seniorům v roli společníků různé volnočasové aktivity - od popovídání si, procházek, drobných nákupů, předčítání, společných přednášek, třeba i procvičování jemné motoriky, zaučení v případě zájmu na PC, což senioři dále využívají v písemné korespondenci s rodinnými příslušníky, a mnoho dalších aktivit, na kterých se vzájemně domlouvají.

Kouzlem veškeré činnosti se seniory je ta skutečnost, že zpětnou vazbou pro naše dobrovolníky je kromě radosti a také někdy náladovosti, jejich životní zkušenost, která se nedá nikde vyčíst a je k nezaplacení.

Další důležitou skupinou, které se věnujeme, jsou pacienti v nemocnicích, kde právě převážnou část tvoří opět senioři.

V případě práce v nemocnici se musíme pochlubit akreditací Ministerstva vnitra ČR, kterou jsme právě v tomto roce získali.

Práce s dětmi je realizována v Domově pro ženy a matky s dětmi, Fondu ohrožených dětí, v ekologickém středisku Sluňákov.

Se seniory a pacienty spolupracujeme ve Vojenské nemocnici Hradisko, Odborném léčebném ústavu v Moravském Berouně, Domově pro seniory v Tovačově a Klubu pro seniory.

Velký kus práce jsme zrealizovali při samotné propagaci dobrovolnictví a pochopitelně při náboru zájemců o dobrovolnickou službu. Naše osvěta začala na Univerzitě Palackého v Olomouci a pokračovala na Střední zdravotnické škole v Olomouci.

Při uvedených přednáškách se opakovaně ukazovalo, jak málo jsou naši spoluobčané informováni o dobrovolnictví a že výše uvedené přednášky jsou více než důležité, a to z důvodu šíření myšlenky dobrovolnictví. Obecně platí, že v západních zemích je vědomí o dobrovolnictví podstatně vyšší. Dalšími kroky při propagaci dobrovolnictví a našeho dobrovolnického centra byly reklamy, které vyšly v olomouckých denících, další byly realizovány na společných setkáních, např. v rámci komunitního plánování sociálních služeb apod.

Vzdělávání dobrovolníků je nedílnou součástí dobrovolnického centra, Všichni noví uchazeči o dobrovolnickou činnost jsou povinni absolvovat vstupní školení a v průběhu roku se musí účastnit i několika supervizních setkání. Dobrovolnické centrum dobrovolníky pojišťuje, aby byli chráněni před případnými škodami, které mohou vzniknout při samotné činnosti.

Mgr. Jiří Lang
ředitel dobrovolnického centra

STATISTIKA

rok dobrovolníci jednorázové akce členové občanského sdružení celkem
2005 169 6 162 337
2006 282 80 359 721
2007 349 254 515 1118 + 360 pl.
2008 278,75 112 515 905,5
2009 191,45 92,5 244 528,45


ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Příjmy:
DOTACE - MMOl, Větrník, p.Kunrtová 50.500,- Kč
členské příspěvky 4100,- Kč
zúčtování kladných úroků 18,34 Kč
Celkem: 54.618,34 Kč
32.575,04 Kč
Zůstatek pokladna 154,50 Kč
Výdaje:
provozní režie 22.799,- Kč
Celkem: 22.799,- Kč
Výsledek hospodaření 31.819,34 Kč
Závazky 0,- Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace:
"JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum", o.s.
Adresa pro písemný styk:
Rooseveltova 84, 779 00 Olomouc
IČO: 269 97 932
Bankovní spojení a číslo účtu:
ČSOB - pobočka v Olomouci č.199 288 127/0300
Registrace MV ČR: 3.5.2005
Číslo registrace: VS / 1 - 1/ 60735/05 - R

Právní forma a typ organizace:
právnická osoba - občanské sdružení
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
www stránky: jikadobrovol.wz.cz

Člen Koalice dobrovolnických center při HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, Na Poříčí 12, Praha 1

Předseda sdružení: Mgr. Katrin Křupková
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
Organizační ředitel: Mgr. Jiří Lang
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz


ZÁMĚRY PRO ROK 2010, PODĚKOVÁNÍ

Záměrem občanského sdružení JIKA - Olomouckého dobrovolnického centra pro příští rok je nadále aktivní šíření myšlenky dobrovolnictví.

Naše poděkování patří všem dobrovolníkům, přijímajícím organizacím, organizacím, které nám poskytly možnost prezentace myšlenky dobrovolnictví na jejich domovské půdě a těm, kteří se finančně či metodicky podílely na chodu našeho dobrovolnického centra a v neposlední řadě i našim přátelům, kteří nás v činnosti podporovali a podporují.

Verze k tisku

webdesign:krupkaj © jika Olomouc 2006 - 2019